Informacje o dźwigach

Definicja dźwigu

Dźwig to urządzenie do podnoszenia ładunku na określoną wysokość. Maszynę, zwaną potocznie windą, tworzy rama, w której jest zamontowana na stałe kabina. Ruch odbywa się wzdłuż prowadnic, obsługując wszystkie przystanki. Dźwig instalowana jest w wielu budynkach użyteczności publicznej w szpitalach, hotelach, centra handlowe, czy placówkach kulturalnych. Ładowność dźwigu zapewnia transport nawet kilkunastu osobom.  W przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju punktach logistycznych i przeładunkowych instaluje się dźwig w celu przewożenia produktów na paletach. Najmniejsze egzemplarze dźwigów spotyka się w lokalach gastronomicznych do szybkiego transportu potraw, czy akcesoriów kuchennych.

Istotne wymiary

Na wymiary szybu windy składają się trzy najistotniejsze elementy, które po zestawieniu ze sobą całkowita wysokość szybu, którą oznacza się symbolem Hs. Według przepisów jest on przeznaczony wyłącznie dla dźwigu. Jakiekolwiek przewody, rurociągi i inne elementy instalacji nie powiązane z działaniem dźwigu - nie mogą być instalowane w jego wnętrzu. Do najważniejszych wymiarów zaliczamy:

 • wielkość nadszybia, czyli przestrzeni, która znajduje się między ostatnim przystankiem windy a stropem szybu,
 • wysokość podnoszenia, czyli dystans pokonywany przez kabinę lub platformę, znajdujący się między pierwszym a ostatnim przystankiem,
 • wielkość podszybia to z kolei, analogicznie do nadszybia, przestrzeń, która mieści się pod przystankiem ulokowanym najniżej szybu. Dopełnieniem charakterystyki wymiarów dźwigu są wymiary kabiny, określające jej wysokość, szerokość oraz głębokość.

Udźwig nominalny i obliczeniowy

Konstruktorzy tworząc projekt mają na uwadze dwa rodzaje udźwigu. Pierwszy z nich nominalny mierzony jest w kilogramach i uwzględnia dopuszczalne maksymalne obciążenie dla obsługującego dźwig napędu. Z kolei obliczeniowy dotyczy maksymalnej ilości osób, które zmieszczą się na określonej powierzchni w kabinie. W związku z tym im większa powierzchnia dostępna dla pasażerów, tym nośność przyjmuje wyższą wartość. Dlatego też montowane są tabliczki informacyjne mówiące o maksymalnym ciężarze, jaki może zostać przetransportowany oraz maksymalnej dopuszczalnej liczbie przewożonych osób. Dźwigi są dodatkowo wyposażone w odpowiednie czujniki, które uniemożliwiają uruchomienie urządzenia w momencie przeciążenia.

Podział dźwigu w zależności od napędu

Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, można wyróżnić:

 • dźwig elektryczny, który działa w oparciu o silnik i koło cierne. To dzięki takiemu połączeniu poruszane są liny przymocowane do ramy kabinowej i przeciwwagi. Tego typu napęd jest dedykowany do wysokich budynków, gdyż umożliwia osiąganie większych prędkości niż jego hydrauliczny odpowiednik oraz pozwala na precyzyjniejsze i łagodniejsze zatrzymywanie się na przystankach.
 • dźwig hydrauliczny - bezpośredni i pośredni. W pierwszym przypadku siłownik wprowadza w ruch ramę kabinową bez dodatkowych podzespołów. W drugim przypadku konstrukcja zawiera również koło linowe oraz liny.

Istotne elementu dźwigu

Elementarne podzespoły, które składają się na konstrukcję dźwigu to:

 • kabina – przestrzeń, w której znajdują się przewożone osoby lub transportowane ładunki,
 • szyb, czyli przestrzeń, której porusza się kabina,
 • maszynownia to pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia odpowiedzialne za napęd dźwigu,
 • prowadnice, dzięki którym kabina może poruszać się po określonym torze,
 • siłownik to teleskopowe lub jednostopniowe podzespoły dźwigu hydraulicznego, składające się z cylindra i nurnika,
 • sterowanie, czyli jednostka, która umożliwia obsługę dźwigu.

Podział dźwigów w zależności od zastosowania Zależnie od przeznaczenia, jakie dany dźwig posiada, wyróżniamy kilka typów:

 • osobowy, jeden z najbardziej popularnych, który można spotkać już w niewielkich budynkach mieszkalnych, centrach handlowych czy drapaczach chmur.
 • szpitalny - to rodzaj dźwigu, którego cechują restrykcyjne wymogi dotyczące rozmiarów kabiny, wymagające przystosowane do przewozu łóżek z pacjentami.
 • towarowy - znajdujący zastosowanie podczas przewożenia m.in. ładunków czy różnego rodzaju produktów znajdujących na paletach.
 • samochodowy - służący do transportu aut. Najczęściej można je zaobserwować na parkingach, czy punktach logistycznych.

Dźwigi do budynków nowopowstałych

W trakcie wznoszenia budynku, w którym zaplanowano instalacje dźwigu, szyb oraz wszelkie inne elementy dźwigu są projektowane zgodnie z potrzebami i możliwościami danej konstrukcji. Wszelkie parametry techniczno-użytkowe zostają ustalone na podstawie uwzględnienia przeznaczenia danego budynku. Są one wprowadzone do projektu dźwigu, dzięki czemu całość jest w pełni funkcjonalna i wpisuje się w potrzeby użytkowników. Niezależnie od tego, czy dany budynek jest zabudową mieszkalną wielorodzinną czy placówką użyteczności publicznej.

Dźwigi przeznaczone do budynków istniejących

W przypadku chęci zamontowania dźwigu w budynku już istniejącym, od architektów wymaga się wprowadzenia pewnych modyfikacji w projekcie. Powodem mogą być między innymi istniejące elementy instalacji elektrycznej, wentylacyjnej czy też centralnego ogrzewania. Co więcej, prace te mogą utrudniać wody gruntowe czy niestandardowa forma dachu. W takich projektach wówczas stosuje się różne, często nieszablonowe rozwiązania na stworzenie szybu, podszybia oraz nadszybia. Niemniej jednak instalacja windy w budynku już istniejącym nie oznacza przeprowadzenia prac wyłącznie na zewnętrznej elewacji. Istnieją także rozwiązania umożliwiające montaż dźwigu wewnątrz danej zabudowy.

Dźwigi dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dźwigu, który ma być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne wymogiem jest by posiadał odpowiednie parametry. Dźwig może przyjąć formę platformy lub dźwigu. Dostępna przestrzeń powinna być większa od standardowych dźwigów. Minimalne wymiary kabiny windy powinny wynosić 110x140 cm. Taka powierzchnia pozwala osobie na wózku inwalidzkim oraz ewentualnie opiekunowi na wygodny przejazd. Drzwi powinny otwierać i zamykać się automatycznie, gdyż to realnie zwiększy komfort użytkowania przez osobę niepełnosprawną.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu