Polityka prywatności


Zasady polityki prywatności stron firmy Techwind Sp. z o.o. zawierają podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą serwisu internetowego www.techwind.pl i www.marinelifts.eu należących do firmy Techwind Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piastowska 46/12, 80-332 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000910177, posiadająca NIP: 584-280-65-74, REGON: 389414065, o kapitale zakładowym: 8.100.000,00 opłaconym  w całości, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jana Rutkowskiego. Korzystanie z pełnej zawartości serwisu wymaga zaakceptowania treści Polityki prywatności.


Dostęp do niektórych treści wymaga przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych w celu dostępu do części usług na Stronie. Firma Techwind Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników stron www.techwind.pl i www.marinelifts.eu zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko za zgodą Użytkownika. Jednakże przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, by firma Techwind Sp. z o.o. mogła zapewnić Użytkownikowi dostęp do określonych treści zawartych na Stronie. Cofnięcie tej  zgody może doprowadzić do braku dostępu do wspomnianych wyżej treści.
Firma Techwind Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia z bazy danych. Firma Techwind Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć najwyższych starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu.
Firma Techwind Sp. z o.o., jej partnerzy, nie przekazują żadnych danych osobowych podmiotom trzecim. Ze względu na charakter funkcjonowania serwisu internetowego oraz wymogi techniczne, niektóre dane osobowe mogą być przetwarzanie i umieszczane na serwerach podwykonawców, którzy zaakceptowali standardy przetwarzania danych osobowych. Firma Techwind Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostarczania danych statystycznych dotyczących swoich klientów podmiotom trzecim, jednak te dane nie będą zawierały danych osobowych.
W każdym momencie Użytkownik może skontaktować się z firmą Techwind Sp. z o.o. w celu sprawdzenia poprawności danych osobowych. Na prośbę Użytkownika firma Techwind Sp. z o.o. zobowiązuje się do poprawienia danych lub usunięcia danych niepełnych, błędnych lub nieaktualnych.Marketing Internetowy


Firma Techwind Sp. z o.o. korzysta z rożnych narzędzi marketingowych w celu doskonalenia jakości strony internetowej. Są to m.in. narzędzia analizy ruchu na stronie internetowej, takie jak Google Analytics, zbierające anonimowe dane o Użytkownikach. W takim wypadku na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika zapisywane są specjalne informacje określane jako ciasteczka ("cookies”).
Dodatkowo firma Techwind Sp. z o.o. wykorzystuje narzędzia Google AdWords Remarketing, by wyświetlać targetowane reklamy na podstawie danych z ostatnich wizyt na stronach www.techwind.pl i www.marinelifts.eu.
Na powyższych stronach są również wykorzystywane tzw. dodatki do mediów społecznościowych  ("AddThis"), pozwalające na udostępnianie wybranych treści na stronach mediów społecznościowych. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych powoduje wysyłanie informacji (m.in. poprzez zainstalowanie na komputerze Użytkownika plików cookies, umożliwiających identyfikację Użytkownika poszczególnym mediom społecznościowym. Wspomniane dodatki do mediów społecznościowych są własnością osób trzecich dlatego też firma Techwind Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za publikowane w nich treści.

Firma Techwind Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Dodatkowe pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie www.techwind.pl i www.marinelifts.eu.