Program UE

TECHWIND JAN RUTKOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych rozwiązań w dźwigach osobowych i towarowych, jako wynik zrealizowanych prac B+R.”.

Celem realizacji projektu jest zdywersyfikowanie oferty produktowej, poprawa konkurencyjności krajowej oraz międzynarodowej Techwind, poprzez wdrożenie na rynek produktów powstałych w wyniku prac własnych B+R, które dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w dźwigach towarowych i osobowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek pływających (promy, platformy wiertnicze) oraz obiektów specjalnych (obiekty położone na terenach sejsmicznych, szpitale).

W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum produkcyjno-logistyczne Techwind. Efektem projektu będzie wdrożenie do oferty firmy nowych produktów dźwigów o mniejszym zużyciu energii elektrycznej, niższej wadze, zwiększonej powierzchni użytkowej oraz lepszej dźwiękochłonności.

 

Wartość projektu: 29 572 204,00 zł

Wartość dofinansowania: 14 606 000,00 zł