Program UE

TECHWIND JAN RUTKOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Budowa Centrum Logistyczno - Produkcyjnego i  Usługowego w celu utworzenia Laboratorium - Centrum Badawczo - Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego -  windy)

Podstawowym celem projektu jest wprowadzenie na rynek produktów będących efektem działalności Laboratorium Badawczo - Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych będących  przedmiotem projektu, na wybudowanie którego będzie przeznaczona dotacja w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu: 18 335 717,90 PLN

Wartość dofinansowania: 8 079 101,50  PLN

Efekt projektu:  Efektem projektu będzie powstanie Laboratorium Badawczo – Rozwojowe w którym będą powstawać innowacyjne produkty w postaci dźwigów osobowych i towarowych mających zastosowanie przede wszystkim  na jednostkach pływających, w szpitalnictwie, budynkach użyteczności publicznej, w obiektach przemysłowych i usługowych oraz w mieszkalnictwie. Opracowane produkty będą produkowane w istniejącym zakładzie produkcyjnym nie będącym przedmiotem projektu.