Przetargi i ogłoszenia

2020-07

ZAPYTANIE PRZEDOFERTOWE

Przedmiot ogłoszenia: Celem wstępnej konsultacji rynkowej jest uzyskanie informacji o najodpowiedniejszej specyfikacji ewentualnego zamówienia systemów, maszyn i urządzeń do nowego ośrodka laboratoryjno-badawczego-rozwojowego tworzonego w firmie TechWind oraz zorientowanie się w szacunkowych kosztach oferowanych rozwiązań. Zarówno dla zoptymalizowanego systemu istniejących rozwiązań oferowanych przez Techwind, jak i nowych opisanych w załączonej dokumentacji.

Wstępne konsultacje rynkowych pozwalają na uzyskanie niezbędnych informacji w celu przygotowania ewentualnej procedury przetargowej zgodnie z wewnętrznymi przepisami kontraktowymi TechWind i obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych w ramach projektów badawczych.

Pytania dotyczące konsultacji
Wszelkie zapytania dotyczące uszczegółowienia parametrów technicznych należy kierować na adres e-mail: j.rutkowski@techwind.pl lub telefonicznie na nr tel. 602212758.

Zapytanie podzielone jest na 9 kotegorii:
- OBRABIARKI MASZYNY URZĄDZENIA
- MALARNIE
- WÓZKI WIDŁOWE
- REGAŁY AUTOMATYCZNE
- SPRĘŻARKI
- OPRZYRZĄDOWANIE STANOWISKA BADAWCZEGO
- OPROGRAMOWANIE ERP
- KOPUTERY DRUKARKI
- MEBLE

Pliki do pobrania:

PLIK: 1_zapytanie_przedprzetargowe.pdfzip ico

PLIK: 2_wykaz_maszyn_i_urzadzen.pdfzip ico

PLIK: 3_wzmocnienie_sinusoidalne.pdfzip ico
2020-02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR B+R/2020/01/01

Przedmiot ogłoszenia: Przedmiotem zamówienia jest jest dostawa dziesięciu fabrycznie nowych falowników o parametrach zgodnych ze szczegółową specyfikacją zawartą w Załączniku nr 5.

Pliki do pobrania:

PLIK: SIWZ-Zapytanie-ofertowe-falowniki-specyfikacja-załącznikizip ico


Termin publikacji: 18.02.2020

Termin składania ofert: 28.02.2020 do godz. 15:00

Termin wyboru oferenta: do 06.03.2020

 

Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi:

2020-02-25 - PLIK: 2020-02-25-wyjasnienia.pdfzip ico

Informacja o wyborze dostawcy:

PLIK: 2020-05-03-falowniki-informacja-o-wyborze-dostawcy.pdfzip ico

PLIK: 2020-03-05-protokol-z-wyboru-ofert.pdfzip ico


2019-11

Przedmiot ogłoszenia: „Budowa Centrum Logistyczno – Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium – Centrum Badawczo – Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych

nr SIWZ: "Budowa/Hala/Techwind/2020/1"

Opis przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wykończenie pod klucz w ramach Generalnego Wykonawcy, przekazanie (odbiór) przez PINB hali Centrum Logistyczno – Produkcyjnego i Usługowego w celu utworzenia Laboratorium – Centrum Badawczo – Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych wraz z wykonaniem projektów branżowych oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem budowlanym, parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone,  ogrodzenie oraz bramy. Powierzchnia hali wynosi 6000 m2  na która składać się będzie: 1. Parter 4 000 m2 –, 2. Antresola.- 2 000m2.

Specyfikacja do pobrania:

PLIK: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAM I WYJASNIENIAMI.ZIPzip ico


Termin publikacji: 21.11.2019

Termin składania ofert: 13.01.2020 do godz. 8:00 (UWAGA: ZMIANA TERMINU)

Termin otwarcia ofert: 13.01.2020 o godz. 9:00 (UWAGA: ZMIANA TERMINU)


Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi:

2019-11-28 - PLIK: 2019-11-28-wyjasnienia-pliki.zipzip ico

2019-12-09 - PLIK: 2019-12-09-wyjasnienia.pdfzip ico

2019-12-13 - PLIK: 2019-12-13-wyjasnienia.zipzip ico

2019-12-17 - PLIK: 2019-12-17-wyjasnienia.pdfzip ico

2019-12-19 - PLIK: 2019-12-19-wyjasnienia.pdfzip ico

2019-12-20 - PLIK: 2019-12-20-wyjasnienia.pdfzip ico

Informacja z otwarcia ofert:

PLIK: 2020-01-13-informacja-z-otwarcia-ofert.pdfzip ico

Informacja o wyborze dostawcy:

PLIK: 2020-02-05-informacja-o-wyborze-dostawcy-przetarg-hala.pdfzip ico