Platformy schodowe i transportery

Model/Udźwig Opis Wymiary Dane techniczne
V64/230 kg Platforma schodowa z torem prostym dla wózków inwalidzkich
V65/230 kg Platforma schodowa z torem z zakrętami dla wózków inwalidzkich
T06/130 kg Krzesełko schodowe z napędem elektrycznym
T09/130 kg Transporter gąsienicowy z napędem elektrycznym